351 Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

351 Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer

(I48)

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (351) beviljas patienter med förmaksflimmer på nedanstående villkor. Grundersättning för apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban kan betalas för kortvarig användning utifrån en anteckning på receptet i enlighet med vad som beskrivs i beslutet om begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslutet om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban kan beviljas i syfte att förebygga stroke och systemisk emboli hos patienter med förmaksflimmer, när det är fråga om

  • icke-valvulärt förmaksflimmer (förmaksflimmer utan samtidig mitralstenos eller mekanisk hjärtklaff) som enligt god vårdpraxis kräver antikoagulantiabehandling, och
  • patienten löper minst medelstor risk att drabbas av blodproppar (CHA2DS2VASc ≥ 1)

CHA2DS2VASc-riskpoängen beräknas i enlighet med de nationella riktlinjerna för god medicinsk praxis.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av apixaban, dabigatran, edoxaban eller rivaroxaban påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk hjärtarytmi207
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer (begränsad specialersättning)290
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban för långvarigt förebyggande av att djup ventrombos och lungemboli återkommer (begränsad grundersättning)379
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling (begränsad grundersättning)Receptanteckning

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023