379 Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban för långvarigt förebyggande av att djup ventrombos och lungemboli återkommer | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

379 Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban för långvarigt förebyggande av att djup ventrombos och lungemboli återkommer

(I26, I67.6, I80.1, I80.2, I80.8, I81, I82)

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Utifrån ett läkarutlåtande B beviljas, på basis av de medicinska villkor som beskrivs nedan, rätt till grundersättning (379) för långvarigt (över 6 månader) förebyggande av att djup ventrombos och lungemboli återkommer.

Utifrån en anteckning på receptet kan patienter med ventrombos och lungemboli beviljas grundersättning för apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban i högst 6 månader i enlighet med vad som beskrivs på ett annat ställe i beslutet om begränsat grundersättningsgilla läkemedel (punkten om Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling).

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning för apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban kan beviljas för behandling enligt god vårdpraxis av djup ventrombos och lungemboli och för långvarigt förebyggande av att dessa återkommer.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av apixaban, dabigatran, edoxaban eller rivaroxaban påvisas enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
 Läkemedelssubstans         Ersättningsnummer
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid behandling
av förmaksflimmer (begränsad specialersättning)
290
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom (begränsad specialersättning)296

Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom (begränsad
specialersättning)

206 + Receptanteckning
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling (begränsad grundersättning)Receptanteckning

Läs mer