281 Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab

(D89.89,  E85.0, L40, M02, M05, M06, M08, M45, M46.0, M46.1, M46.9)

Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, inflixmab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab ger rätt till specialersättning vid behandling av i detta beslut avsedd reumatoid artrit, juvenil polyartrit, ledsjukdom vid psoriasis, pelvospondylit eller annan ledinflammation som nära påminner om dessa.

Rätt till specialersättning beviljas på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området för behandling av ovan nämnda ledinflammationer

  • när responsen på sedvanliga antireumatiska läkemedel varit otillräcklig eller när dessa är kontraindicerade.

Rätt till specialersättning för anakinra beviljas även för behandling av

  • systemisk inflammatorisk sjukdom (NOMID)/kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom (CINCA) och Muckle-Wells syndrom (MWS) , vilka hör till gruppen kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS)
  • aktiv Stills sjukdom när responsen på konventionell behandling med antiinflammatoriska läkemedel och systemiska kortikosteroider har varit otillräcklig, och
  • familjär medelhavsfeber (FMF).

Rätt till specialersättning för tocilizumab beviljas även för behandling av

  • aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit när responsen på konventionell behandling med antiinflammatoriska läkemedel och systemiska kortikosteroider har varit otillräcklig.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

 
Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 202
Abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (reumatiska sjukdomar) (begränsad grundersättning) 313
Adalimumab, brodalumab, certolizumab pegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sekukinumab och ustekinumab (hudpsoriasis) (begränsad grundersättning) 319
Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab (tarmsjukdomar) (begränsad grundersättning) (begränsad grundersättning) 326
Adalimumab (hidradenitis suppurativa) (begränsad grundersättning) (begränsad grundersättning) 380

Mer information