380 Adalimumab (hidradenitis suppurativa) | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

380 Adalimumab (hidradenitis suppurativa)

(L73.2)

Adalimumab är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning för behandling av hidradenitis suppurativa (380) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av hudsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa hos patienter som inte har svarat tillfredsställande på konventionell lokal och systemisk behandling.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Anakinra (begränsad specialersättning)252
Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab (inflammatoriska reumatiska sjukdomar) (begränsad specialersättning)281
Abatacept, adalimumab, bimekizumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (inflammatoriska reumatiska sjukdomar) (begränsad grundersättning)313
Adalimumab, bimekizumab, brodalumab, certolizumabpegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sekukinumab, tildrakizumab och ustekinumab (hudpsoriasis) (begränsad grundersättning)319
Adalimumab, golimumab, infliximab, risankizumab och ustekinumab (inflammatoriska tarmsjukdomar) (begränsad grundersättning)326

Läs mer

Senast ändrad 10.6.2024