298 Upadacitinib

(M05, M06)

Upadacitinib är specialersättningsgillt vid behandling av sådan reumatoid artrit som avses i detta beslut.

Rätt till specialersättning beviljas vuxna patienter för behandling av reumatoid artrit på basis av ett läkarutlåtande B från en enhet för det aktuella området inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området

  • när responsen på sedvanliga antireumatiska läkemedel varit otillräcklig eller när dessa är kontraindicerade.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans  Ersättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 202
Upadacitinib (begränsad grundersättning)    3029

Läs mer