3034 Larotrektinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3034 Larotrektinib

(C00-C80, C97)

Larotrektinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3034) beviljas på nedanstående villkor. Larotrektinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas, när läkemedlet används ensamt, för behandling av solida tumörer då

  • det i tumören har konstaterats en fusion i Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)-genen
  • sjukdomen är lokalt avancerad, metastaserad eller en operation sannolikt skulle orsaka allvarliga komplikationer, och
  • det saknas tillfredsställande behandlingsalternativ.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Bröstcancer115
Prostatacancer116
Gynekologiska cancerformer128
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Larotrektinib (begränsad specialersättning)1535

Läs mer

Vad tycker du om sidan?