3034 Larotrektinib | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3034 Larotrektinib

(C00-C80, C97)

Larotrektinib är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3034) beviljas på nedanstående villkor. Larotrektinib kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för behandling av cancersjukdomar inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas, när läkemedlet används ensamt, för behandling av solida tumörer då

  • det i tumören har konstaterats en fusion i Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)-genen
  • sjukdomen är lokalt avancerad, metastaserad eller en operation sannolikt skulle orsaka allvarliga komplikationer, och
  • det saknas tillfredsställande behandlingsalternativ.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans Ersättningsnummer
Bröstcancer115
Prostatacancer116
Gynekologiska cancerformer128
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan130
Larotrektinib (begränsad specialersättning)1535

Läs mer