3053. Anakinra | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3053 Anakinra

(E85.0, E89, L50.8, M06.1, M08.2)

Anakinra är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3053) beviljas på nedanstående villkor. Anakinra kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för nedan nämnda sjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist i inre medicin eller reumatologi.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av

  • systemisk inflammatorisk sjukdom (NOMID)/kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom (CINCA), Muckle-Wells syndrom (MWS) och familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom (FCAS), vilka hör till gruppen kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS)
  • aktiv Stills sjukdom hos vuxna, inklusive juvenil artrit med systemisk debut (SJIA) hos personer som uppnått vuxen ålder, när responsen på konventionell behandling med antiinflammatoriska läkemedel och systemiska kortikosteroider har varit otillräcklig, och
  • familjär medelhavsfeber (FMF).

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.
 
Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd202
Anakinra (begränsad specialersättning)252
Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab och tocilizumab (begränsad specialersättning)281
Abatacept, adalimumab, certolizumabpegol, etanercept, golimumab, infliximab, ixekizumab, sarilumab, sekukinumab, tocilizumab och ustekinumab (reumatiska sjukdomar) (begränsad grundersättning)    313
Adalimumab, brodalumab, certolizumabpegol, etanercept, guselkumab, infliximab, ixekizumab, risankizumab, sekukinumab och ustekinumab (hudpsoriasis) (begränsad grundersättning)    319
Adalimumab, golimumab, infliximab och ustekinumab (tarmsjukdomar) (begränsad grundersättning)    326
Adalimumab (hidradenitis suppurativa) (begränsad grundersättning)    380

Läs mer

Senast ändrad 2.4.2024