296 Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

296 Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom

(I25)

Rivaroxaban 2,5 mg är specialersättningsgillt vid behandling av kronisk koronarkärlssjukdom enligt detta beslut.

Rätt till specialersättning förutsätter ett B-utlåtande av en specialist i kardiologi, inre medicin eller kärlkirurgi eller från en enhet för dessa områden inom den specialiserade sjukvården. Rätten beviljas vuxna med stabil koronarkärlssjukdom för förebyggande av aterotrombotiska händelser när läkemedlet används i kombination med acetylsalicylsyra och patienten har minst en av följande riskfaktorer:

  • symtomgivande perifer artärsjukdom
  • flera hjärtinfarkter
  • diabetes
  • hjärtsvikt i NYHA-klass I–II
  • kronisk njursvikt (eGFR 15-59 ml/min).

Den kroniska koronarkärlssjukdomen ska ha påvisats i enlighet med vad som beskrivs vid specialersättningsrätt 206.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsre-sultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans          Ersättningsnummer

Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom

206
Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom
(begränsad specialersättning)
206 + Receptanteckning

Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom och perifer artärsjukdom (begränsad grundersättning)

3013

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling (begränsad sgrundersättning)

Receptanteckning

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023

Vad tycker du om sidan?