296 Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

296 Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom

(I25)

Rivaroxaban 2,5 mg är specialersättningsgillt vid behandling av kronisk koronarkärlssjukdom enligt detta beslut.

Rätt till specialersättning förutsätter ett B-utlåtande av en specialist i kardiologi, inre medicin eller kärlkirurgi eller från en enhet för dessa områden inom den specialiserade sjukvården. Rätten beviljas vuxna med stabil koronarkärlssjukdom för förebyggande av aterotrombotiska händelser när läkemedlet används i kombination med acetylsalicylsyra och patienten har minst en av följande riskfaktorer:

  • symtomgivande perifer artärsjukdom
  • flera hjärtinfarkter
  • diabetes
  • hjärtsvikt i NYHA-klass I–II
  • kronisk njursvikt (eGFR 15-59 ml/min).

Den kroniska koronarkärlssjukdomen ska ha påvisats i enlighet med vad som beskrivs vid specialersättningsrätt 206.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsre-sultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans          Ersättningsnummer

Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom

206
Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom
(begränsad specialersättning)
206 + Receptanteckning

Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom och perifer artärsjukdom (begränsad grundersättning)

3013

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling (begränsad grundersättning)

Receptanteckning

Läs mer

Senast ändrad 4.3.2024