Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom

Rivaroxaban ger rätt till specialersättning vid behandling av den i förordning av statsrådet nämnda sjukdomen 'Kronisk koronarkärlssjukdom' enligt de begränsningar som fastställs i detta beslut.

Specialersättning för rivaroxaban beviljas utifrån en anteckning som läkaren gjort på receptet, när det används tillsammans med acetylsalicylsyra och klopidogrel, för antikoagulantiabehandling av patienter

  • med akut kranskärlssjukdom där markörerna för hjärtmuskelskada är förhöjda, och
  • som har beviljats rätt till specialersättning 206.

För att påvisa att de medicinska villkoren för specialersättning uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan vårdställets läkare ska under 'Särskild utredning' på receptet ha antecknat 'Akut kranskärlssjukdom' jämte datum, t.ex. 'Akut kranskärlssjukdom 7.1.2020'.

Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd som är avsedd för högst 12 månader. Läkemedelsmängden kan lämnas ut med ersättning inom 12 månader räknat från datum för den akuta kranskärlssjukdomen.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans         Ersättningsnummer

Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom

206

Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom (begränsad specialersättning)

296
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban för långvarigt förebyggande av att djup ventrombos och lungemboli återkommer (begränsad grundersättning)379
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom och perifer artärsjukdom (begränsad grundersättning)3013

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling (begränsad grundersättning)

Receptanteckning

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023