Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban ger rätt till grundersättning vid kortvarig behandling på nedanstående medicinska villkor. Rivaroxaban kan utifrån en anteckning på receptet även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Vid mer långvarig behandling kan apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban ge rätt till grundersättning i enlighet med vad som beskrivs i punkterna 351, 379 eller 3013 i beslutet om begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban kan också ge rätt till specialersättning i enlighet med vad som beskrivs i punkt 290 i beslutet om begränsat specialersättningsgilla läkemedel. Dessutom kan rivaroxaban ge rätt till specialersättning i enlighet med vad som beskrivs i punkt 296 i beslutet om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Att de medicinska villkoren för grundersättning är uppfyllda påvisas utan läkarutlåtande genom att läkaren under ’Särskild utredning’ på receptet antecknar något av följande, beroende på sjukdom:

 • 'Elkonvertering av förmaksflimmer, medicinering inledd' samt inledningsdatum för medicineringen, t.ex. 'Elkonvertering av förmaksflimmer, medicinering inledd 3.6.2015'.
  • De läkemedelssubstanser som ersätts är apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban
    
 • ’Kateterablation, medicinering inledd' samt inledningsdatum för medicineringen, t.ex. 'Kateterablation, medicinering inledd 3.6.2015'.
  • De läkemedelssubstanser som ersätts är apixaban och dabigatran
    
 • 'Ledprotesoperation' samt datum för operationen, t.ex. 'Ledprotesoperation 3.6.2015'.
  • De läkemedelssubstanser som ersätts är apixaban, dabigatran och rivaroxaban
    
 • ’Djup ventrombos’ eller ’Lungemboli' samt datum för den djupa ventrombosen eller lungembolin, t.ex. ’Djup ventrombos 3.6.2015’, eller ’Lungemboli 3.6.2015’.
  • De läkemedelssubstanser som ersätts är apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban
 • Akut kranskärlssjukdom' samt datum för den akuta kranskärlssjukdomen, t.ex. 'Akut kranskärlssjukdom 3.6.2015'.
  • Den läkemedelssubstans som ersätts är rivaroxaban

Medicinska villkor

Grundersättning för apixaban, dabigatran, rivaroxaban och edoxaban beviljas utifrån en anteckning på receptet

 • för antikoagulantiabehandling i samband med elkonvertering av förmaksflimmer hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som löper minst medelstor risk att drabbas av blodproppar (CHA2DS2VASc ≥ 1). Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd som är avsedd för högst 3 månader. Läkemedelsmängden kan lämnas ut med ersättning inom 3 månader räknat från den dag då läkemedelsbehandlingen inleddes.
 • för antikoagulantiabehandling av patienter som diagnostiserats med djup ventrombos eller lungemboli. Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd som är avsedd för högst 6 månader. Läkemedelsmängden kan lämnas ut med ersättning inom 6 månader räknat från den dag då patienten diagnostiserades med ventrombos eller lungemboli.

Grundersättning för apixaban, dabigatran och rivaroxaban beviljas utifrån en anteckning på receptet dessutom

 • för antikoagulantiabehandling av patienter som genomgått en ledprotesoperation. Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd som är avsedd för högst 2 månader. Läkemedelsmängden kan lämnas ut med ersättning inom 2 månader räknat från datum för operationen.

Grundersättning för apixaban och dabigatran beviljas utifrån en anteckning på receptet dessutom

 • för antikoagulantiabehandling i samband med kateterablation av förmaksflimmer hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som löper minst medelstor risk att drabbas av blodproppar (CHA2DS2VASc ≥ 1). Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd som är avsedd för högst 4 månader. Läkemedelsmängden kan lämnas ut med ersättning inom 4 månader räknat från den dag då läkemedelsbehandlingen inleddes.

Grundersättning för rivaroxaban beviljas utifrån en anteckning på receptet,

 • när det används tillsammans med acetylsalicylsyra och klopidogrel, dessutom för antikoagulantiabehandling av patienter med akut kranskärlssjukdom där nivån av markörer för hjärtmuskelskada är förhöjd. Ersättningen kan beviljas för en läkemedelsmängd som är avsedd för högst 12 månader. Läkemedelsmängden kan lämnas ut med ersättning inom 12 månader räknat från datum för den akuta kranskärlssjukdomen.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
LäkemedelssubstansErsättningsnummer
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid behandling av förmaksflimmer (begränsad specialersättning)290
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom (begränsad specialersättning)296

Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom (begränsad specialersättning)

206 + Receptanteckning
Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban för långvarigt förebyggande av att djup ventrombos och lungemboli återkommer (begränsad grundersättning)379
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom och perifer artärsjukdom (begränsad grundersättning)3013

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023