3013 Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom och perifer artärsjukdom | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3013 Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom och perifer artärsjukdom

(I25, I70)

Rivaroxaban 2,5 mg är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3013) beviljas för behandling av koronarkärlssjukdom och perifer artärsjukdom på nedanstående villkor. Utifrån en anteckning på receptet kan grundersättning för rivaroxaban beviljas för behandling av akut kranskärlssjukdom i enlighet med vad som beskrivs på ett annat ställe i Folkpensionsanstaltens beslut om begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rivaroxaban kan även ge rätt till specialersättning vid behandling av koronarkärlssjukdom i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av en specialist i kardiologi, inre medicin eller kärlkirurgi eller från en enhet för dessa områden inom den specialiserade sjukvården.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas vuxna med stabil koronarkärlssjukdom för förebyggande av aterotrombotiska händelser när läkemedlet används i kombination med acetylsalicylsyra och patienten har minst en av följande riskfaktorer:

  • symtomgivande perifer artärsjukdom
  • flera hjärtinfarkter
  • diabetes
  • hjärtsvikt i NYHA-klass I–II
  • kronisk njursvikt (eGFR 15-59 ml/min).  

Rätt till grundersättning beviljas också vuxna med symtomgivande perifer artärsjukdom för förebyggande av aterotrombotiska händelser när läkemedlet används i kombination med acetylsalicylsyra och patienten har minst en av följande riskfaktorer:

  • medelsvår eller svår perifer benartärsjukdom (Fontaine III eller IV)
  • tidigare revaskularisering av benartär eller benamputation på grund av artärsjukdom
  • diabetes
  • hjärtsvikt i NYHA-klass I–II
  • kronisk njursvikt (eGFR 15-59 ml/min).  

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
Sjukdom eller läkemedelssubstans            Ersättningsnummer
Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom206
Rivaroxaban vid behandling av koronarkärlssjukdom (begränsad specialersättning)296
Rivaroxaban i samband med akut kranskärlssjukdom (begränsad specialersättning)206 + Receptanteckning

Apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban vid kortvarig behandling (begränsad grundersättning)

Receptanteckning

Läs mer

Senast ändrad 21.6.2023