331 Atomoksetiini, deksamfetamiini, guanfasiini ja lisdeksamfetamiini | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

331 Atomoksetiini, deksamfetamiini, guanfasiini ja lisdeksamfetamiini

(F90)

Atomoksetiini, deksamfetamiini, guanfasiini ja lisdeksamfetamiini ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (331) myönnetään tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lapsilla ja nuorilla lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon lastentautien, lastenneurologian, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, neurologian tai psykiatrian yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä. Lapsilla ja nuorilla hyväksytään myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto, kun siihen on liitetty edellä mainittujen alojen erikoissairaanhoidon yksikön tai erikoislääkärin antama sairauden diagnostiikkaa ja hoitosuunnitelmaa koskeva kirjallinen konsultaatiovastaus.

Aikuisilla edellytetään edellä mainittujen erikoisalojen erikoissairaanhoidon tai erikoislääkärin lääkärinlausuntoa B ensimmäisen hakemuksen yhteydessä. Aikuisilla jatkohakemuksessa hyväksytään myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto.

Lääketieteelliset edellytykset

Lapset ja nuoret:

  • Atomoksetiinin, deksamfetamiinin, guanfasiinin ja lisdeksamfetamiinin peruskorvausoikeus myönnetään ADHD:n hoitoon vähintään 6-vuotiaille lapsille ja nuorille osana potilaan kattavaa hoito-ohjelmaa, kun metyylifenidaattihoito ei ole tuottanut tulosta tai ei sovi potilaalle.
  • Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena hoitosuunnitelman mukaiselle ajalle, kuitenkin enintään siihen asti, kun henkilö täyttää 18 vuotta.

Aikuiset:

  • Atomoksetiinin ja lisdeksamfetamiinin peruskorvausoikeus voidaan myöntää ADHD:n hoitoon aikuisille, kun ADHD:n oireiden ilmaantuminen lapsuusiässä on varmistettu.
  • Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään viideksi vuodeksi. Jatkossa korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lausunnossa on sairauden diagnostisia perusteita ja aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen lääke- ja tukihoitosuunnitelma.

Lue lisää

Sivu päivitetty 20.6.2023