3028 Mepolitsumabi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3028 Mepolitsumabi

(J33, J45)

Mepolitsumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3028) myönnetään vaikean astman ja vaikean kroonisen polypoottisen rinosinuiitin hoitoon seuraavin edellytyksin. Mepolitsumabi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Astman hoidossa lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon astmaa hoitavasta yksiköstä. Polypoottisen rinosinuiitin hoidossa lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon korva-, nenä- ja kurkkutautien yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Vaikea astma

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikean eosinofiilisen astman hoitoon aikuisille ja 12 vuotta täyttäneille nuorille lisähoitona, kun

 • astma ei ole hoitotasapainossa suuriannoksisen inhaloitavan kortikosteroidin ja pitkävaikutteisen beeta2-agonistin yhdistelmähoidosta huolimatta ja lisäksi
  • potilaalla on ollut vähintään neljä pahenemisvaihetta edeltävän vuoden aikana ja veren eosinofiilipitoisuus on ≥ 0,3 x 109 solua/l tai
  • potilaalla on ollut vähintään kaksi pahenemisvaihetta edeltävän vuoden aikana säännöllisesti käytetystä suun kautta otettavasta kortikosteroidista huolimatta.

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikean eosinofiilisen astman hoitoon myös 6–11-vuotiaille lapsille lisähoitona, kun

 • astma ei ole hoitotasapainossa suuriannoksisen inhaloitavan kortikosteroidin sisältävästä yhdistelmähoidosta huolimatta ja
  • potilaalla on ollut edeltävän vuoden aikana vähintään neljä pahenemisvaihetta.

Jos potilaalla on jo käytössä astman hoitoon tarkoitettu biologinen lääke, edeltävän vuoden sijaan tarkastelujaksona voi olla myös biologisen lääkkeen aloittamista edeltänyt vuosi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään vuodeksi.

Jatkossa korvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi. Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos vuotuinen pahenemisvaiheiden määrä tai säännöllisesti käytetyn suun kautta otettavan kortikosteroidin annos on vähentynyt vähintään puoleen lähtötilanteesta.

Vaikea krooninen polypoottinen rinosinuiitti

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikean kroonisen polypoottisen rinosinuiitin hoitoon aikuisille intranasaalisten kortikosteroidien lisähoitona, kun

 • tautia ei ole saatu riittävän hyvään hallintaan systeemisellä kortikosteroidilla ja leikkaushoidolla, ja
  • polyypit ovat endoskooppisesti havaittavissa molemmin puolin ja nenän polyyppipistemäärä (NPS) on vähintään 5, ja
  • potilaan elämänlaatu on taudin vuoksi merkittävästi alentunut (SNOT22-pistemäärä vähintään 40).

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään vuodeksi.

Hoidon teho arvioidaan ensimmäisen kerran hoidon kestettyä 6–12 kuukautta.

Jatkossa korvausoikeus voidaan myöntää määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi. Jatkokorvausoikeus voidaan myöntää, jos SNOT22-pistemäärä on vähentynyt lähtötilanteesta vähintään 9 pisteellä ja NPS-pistemäärä vähintään 1 pisteellä.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet203
Mepolitsumabi (rajoitettu erityiskorvaus)297

Lue lisää