3069 Senobamaatti

(G40, G41)

Senobamaatti on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3069) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon epilepsiaa hoitavasta yksiköstä tai neurologian erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään lisälääkkeenä paikallisalkuista epilepsiaa sairastaville aikuisille, kun

  • vähintään kahdella epilepsialääkkeellä ei ole saavutettu riittävää hoitotasapainoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 111

Lue lisää