3026 Lorlatinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3026 Lorlatinibi

(C34)

Lorlatinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3026) myönnetään keuhkosyövän hoitoon seuraavin edellytyksin. Lorlatinibi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään edennyttä ALK-positiivista ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville aikuisille monoterapiana

  • ensimmäisenä ALK-tyrosiinikinaasin estäjänä tai
  • ensimmäisenä ALK-tyrosiinikinaasin estäjänä annetun alektinibi- tai seritinibihoidon jälkeen tai
  • kritsotinibilla ja vähintään yhdellä muulla ALK-tyrosiinikinaasin estäjällä annetun hoidon jälkeen.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston
asetuksessa erikseen mainittu
130
Lorlatinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1527

Lue lisää

Sivu päivitetty 21.6.2023