362 Dabrafenibi, trametinibi ja vemurafenibi

(C43, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93)

Muutoksia 1.2.2020 alkaen

Korvausoikeuden 362 myöntämisen edellytykset muuttuvat 1.2.2020 alkaen. Katso uudet edellytykset sivun alaosasta.

Trametinibista saa 1.2.2020 alkaen erityiskorvauksen korvausoikeudella 167 etäpesäkkeisen ja leikkaushoitoon soveltumattoman melanooman hoidossa.

Lisäksi 1.2.2020 alkaen trametinibista saa peruskorvauksen korvausoikeudella 3024 ja dabrafenibista erityiskorvauksen korvausoikeudella 1509 melanooman liitännäishoidossa.

Dabrafenibi, trametinibi ja vemurafenibi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (362) myönnetään seuraavin edellytyksin. Dabrafenibi ja vemurafenibi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Dabrafenibin ja vemurafenibin peruskorvausoikeus myönnetään BRAF V600 -mutaatiopositiivisen melanooman hoitoon aikuispotilaille, joiden tauti on metastasoitunut tai kasvain ei ole kirurgisesti poistettavissa.

Trametinibin peruskorvausoikeus myönnetään BRAF V600 -mutaatiopositiivisen melanooman hoitoon yhdessä dabrafenibin kanssa aikuispotilaille, joiden tauti on metastasoitunut tai kasvain ei ole kirurgisesti poistettavissa ja

  • jotka eivät ole aiemmin saaneet BRAF-estäjähoitoa tai
  • joiden sairaus ei ole edennyt aiemman BRAF-estäjähoidon aikana.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa dabrafenibin, trametinibin tai vemurafenibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyt-tämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine   Korvausnumero
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130
Dabrafenibi ja vemurafenibi (rajoitettu erityiskorvaus) 167
Dabrafenibi (liitännäishoito) (rajoitettu erityiskorvaus 1509

1.2.2020 alkaen

362 Dabrafenibi, trametinibi ja vemurafenibi

Dabrafenibi, trametinibi ja vemurafenibi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (362) myönnetään seuraavin edellytyksin. Dabrafenibi, trametinibi ja vemurafenibi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Dabrafenibin, trametinibin ja vemurafenibin peruskorvausoikeus myönnetään BRAF V600 -mutaatiopositiivisen melanooman hoitoon aikuisille, joiden tauti on metastasoitunut tai kasvain ei ole kirurgisesti poistettavissa.

Trametinibin peruskorvausoikeus edellyttää lisäksi, että sitä käytetään yhdessä dabrafenibin kanssa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää