362 Dabrafenibi, trametinibi ja vemurafenibi

(C43, C69.02, C69.32, C69.42, C69.45, C69.82, C69.92, C51.03, C51.13, C51.23, C51.83, C52.93)

Dabrafenibi, trametinibi ja vemurafenibi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (362) myönnetään seuraavin edellytyksin. Dabrafenibi ja vemurafenibi voivat olla myös erityiskorvattavia siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Dabrafenibin ja vemurafenibin peruskorvausoikeus myönnetään BRAF V600 -mutaatiopositiivisen melanooman hoitoon aikuispotilaille, joiden tauti on metastasoitunut tai kasvain ei ole kirurgisesti poistettavissa.

Trametinibin peruskorvausoikeus myönnetään BRAF V600 -mutaatiopositiivisen melanooman hoitoon yhdessä dabrafenibin kanssa aikuispotilaille, joiden tauti on metastasoitunut tai kasvain ei ole kirurgisesti poistettavissa ja

  • jotka eivät ole aiemmin saaneet BRAF-estäjähoitoa tai
  • joiden sairaus ei ole edennyt aiemman BRAF-estäjähoidon aikana.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa dabrafenibin, trametinibin tai vemurafenibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyt-tämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine   Korvausnumero
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130
Dabrafenibi ja vemurafenibi (rajoitettu erityiskorvaus) 167

Lue lisää