3059 Akalabrutinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3059 Akalabrutinibi

(C91.1)

Akalabrutinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3059) myönnetään seuraavin edellytyksin. Akalabrutinibi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään monoterapiana

  • kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon aikuisille,
    • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa, tai
    • ensilinjan hoitona, kun potilaalla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit117
Akalabrutinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1532

Lue lisää

Sivu päivitetty 26.6.2023