3059 Akalabrutinibi

(C91.1)

Akalabrutinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3059) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään monoterapiana

  • kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon aikuisille,
    • jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa, tai
    • ensilinjan hoitona, kun potilaalla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 117

Lue lisää