350 Kapsaisiini

(B02.2, G54, G56, G57, G58, G60, G61, G62, G64, M54.1, M79.2, O26.8)

Kapsaisiini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (350) myönnetään vaikeahoitoisen perifeerisen neuropaattisen kivun hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon yksiköstä tai kivun hoitoon perehtyneeltä erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

  • perifeerisen neuropaattisen kivun hoitoon aikuisille, joilla ei ole diabetesta,
    • kun amitriptyliinillä tai gabapentanoideilla (esimerkiksi gabapentiinilla tai pregabaliinilla) ei ole saatu riittävää hoitovastetta tai
    • amitriptyliiniä tai gabapentanoideja ei voida vasta-aiheiden tai haittavaikutusten vuoksi käyttää.

Lausunnossa on kuvattava sairaus ja sen aiempi hoito ja hoitotulokset. Peruskorvattavuuden edellytyksenä on, että edellä kuvatut lääketieteelliset edellytykset täyttyvät.

Peruskorvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Lue lisää