3022 Liraglutidi (tyypin 2 diabetes, lapset ja nuoret)

(E11)

Liraglutidi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3022) myönnetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon seuraavin edellytyksin. Liraglutidi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon lastentautien yksiköstä tai lastentautien erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoitoon 10-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, kun

  • riittävää glukoositasapainoa ei ole saavutettu muulla diabeteslääkkeellä ja
  • aikuista vastaava painoindeksi (ISO-BMI) on vähintään 30 kg/m2 liraglutidihoitoa aloitettaessa. 

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma sekä potilaan painoindeksi liraglutidihoitoa aloitettaessa.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin enintään sen kuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 18 vuotta.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Diabetes, insuliinihoito 103
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 215
Dulaglutidi, eksenatidi, liksisenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (tyypin 2 diabetes, aikuiset) (rajoitettu erityiskorvaus) 285
Liraglutidi (tyypin 2 diabetes, lapset ja nuoret) (rajoitettu erityiskorvaus) 295

Lue lisää