3054 Entsalutamidi

(C61)

Entsalutamidi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3054) myönnetään eturauhassyövän hoitoon seuraavin edellytyksin. Entsalutamidi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään eturauhassyöpää sairastaville aikuisille

  • etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin taudin hoitoon, kun
    • PSA:n (prostataspesifinen antigeeni) kahdentumisaika on enintään 10 kuukautta (korkea etäpesäkkeisen taudin kehittymisen riski).
  • etäpesäkkeisen kastraatioresistentin taudin hoitoon, kun
    • tauti on edennyt dosetakseliin pohjautuvan solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen, tai
    • potilas on oireeton tai lievästi oireileva androgeenideprivaatiohoidon epäonnistuttua ja solunsalpaajahoito ei ole vielä tarpeellista.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Eturauhassyöpä 116
Entsalutamidi (rajoitettu erityiskorvaus)  1523

Lue lisää