3006 Barisitinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3006 Barisitinibi

(L20, M05, M06)

Barisitinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3006) myönnetään seuraavin edellytyksin. Barisitinibi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B alan erikoissairaanhoidon yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille

  • nivelreuman hoitoon, kun
    • vaste tavanomaiselle antireumaatille on ollut riittämätön tai ne ovat vasta-aiheisia.
  • vaikean atooppisen ihottuman hoitoon, kun
    • tavanomaisella systeemisellä hoidolla ei ole saatu riittävää vastetta, se on vasta-aiheinen tai se ei sovi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma. Vaikean atooppisen ihottuman hoidossa tulee lisäksi kuvata ihottuman laajuus, vaikeusaste ja potilaan oireet.

Nivelreuman hoidossa korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa. Vaikean atooppisen ihottuman hoidossa korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus               Korvausnumero
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat202
Barisitinibi (rajoitettu erityiskorvaus)293

Lue lisää

Sivu päivitetty 10.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?