3065 Tukatinibi

(C50)

Tukatinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3065) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään yhdistelmänä trastutsumabin ja kapesitabiinin kanssa HER2-positiivisen etäpesäkkeisen rintasyövän hoitoon aikuisille, kun

  • potilas on saanut aiemmin etäpesäkkeisen taudin hoitoon vähintään kahta anti-HER2-hoitoa, joista toinen on ollut trastutsumabi-emtansiini.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Rintasyöpä 115

Lue lisää