3021 Ketokonatsoli

(E24.0, E24.3, E24.8, E24.9, E27.0)

Ketokonatsoli on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3021) myönnetään Cushingin oireyhtymän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon endokrinologian, lastentautien tai sisätautien yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään endogeenisen Cushingin oireyhtymän hoitoon aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille lapsille.

Lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Lääkeaine Korvausnumero
Metyraponi (rajoitettu peruskorvaus) 365

Lue lisää