339 Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävä valmiste | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

339 Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävä valmiste

(F11.2)

Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävä lääkevalmiste on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Valmisteen peruskorvausoikeus (339) myönnetään opioidiriippuvuuden hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 33/2008 tarkoitetusta opioidiriippuvaisten hoitoa antavasta hoitoyksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen opioidiriippuvuuden hoitoon edellyttäen, että hakija täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 33/2008 vaatimukset kaikkien asetuksen mukaisten edellytysten osalta. Edellytyksiin sisältyy mm. hoitosuunnitelmaa ja asetuksen tarkoittamaa apteekkisopimusta koskevia vaatimuksia.

Peruskorvausoikeus myönnetään hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi kerralla.

Lue lisää

Sivu päivitetty 20.6.2023