393 Pomalidomidi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

393 Pomalidomidi

(C90)

Pomalidomidi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (393) myönnetään multippelin myelooman hoitoon seuraavin edellytyksin. Pomalidomidi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään multippelin myelooman hoitoon

  • yhdessä bortetsomibin ja deksametasonin kanssa aikuisille, jotka ovat saaneet vähintään yhtä aiempaa lääkehoitoa, mukaan lukien lenalidomidi, tai
  • yhdessä deksametasonin kanssa aikuisille, jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa lääkehoitoa, mukaan lukien lenalidomidi ja bortetsomibi, ja joiden sairaus on edennyt viimeisimmän lääkehoidon aikana.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit117
Pomalidomidi (rajoitettu erityiskorvaus)1507

Lue lisää

Sivu päivitetty 20.6.2023