393 Pomalidomidi

(C90)

Pomalidomidi erityiskorvattavaksi 1.2.2020

Pomalidomidista saa erityiskorvauksen 1.2.2020 alkaen uudella korvausoikeudella 1507.

Katso erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tiedote korvausoikeuden sivulta.

Korvausoikeus 1507

Pomalidomidi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (393) myönnetään multippelin myelooman hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään multippelin myelooman hoitoon yhdessä deksametasonin kanssa aikuisille,

  • jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa multippelin myelooman lääkehoitoa, mukaan lukien lenalidomidi ja bortetsomibi, ja
  • joiden sairaus on edennyt viimeisimmän lääkehoidon aikana.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa pomalidomidin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Sairaus Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit (erityiskorvaus) 117

Lue lisää