381 Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

381 Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste

(I13, I50, I11.0, I97.1)

Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (381) myönnetään kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon seuraavin edellytyksin. Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon sisätautien tai kardiologian yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen NY-HA II–IV -luokan kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon, kun

  • vajaatoimintaan liittyy alentunut sydämen vasemman kammion ejektiofraktio (enintään 35 %) ja
     
  • aiempi hoito ACE:n estäjällä tai angiotensiini II –reseptorin salpaajalla ei ole tuottanut riittävää hoitovastetta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmisteen tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Krooninen sydämen vajaatoiminta201
Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste (rajoitettu erityiskorvaus) 289

Lue lisää