3012 Kabotsantinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3012 Kabotsantinibi

(C64, C73.94 )

Kabotsantinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3012) myönnetään munuaissyövän ja kilpirauhassyövän hoitoon seuraavin edellytyksin. Kabotsantinibi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille,

  • edenneen munuaissyövän hoitoon
    • monoterapiana tai yhdistelmähoitona nivolumabin kanssa ensilinjassa, kun potilaalla on vähintään yksi riskipiste IMDC-luokituksen mukaan (potilaan ennuste on kohtalainen tai huono), tai
    • monoterapiana, kun tauti on edennyt VEGF-estohoidon (endoteelikasvutekijäreseptorin estohoidon kuten patsopanibi- tai sunitinibihoidon) aikana tai sen jälkeen.
  • edenneen tai etäpesäkkeisen medullaarisen kilpirauhassyövän hoitoon
    • kun kasvain on RET-mutaatiopositiivinen ja syöpä on etenevä, eikä sitä voida poistaa leikkauksella.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine                 Korvausnumero
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu130
Kabotsantinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1502

Lue lisää

Sivu päivitetty 20.6.2023