396 Idebenoni | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

396 Idebenoni

(H47.22)

Idebenoni on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (396) myönnetään Leberin perinnöllistä näköhermosurkastumaa sairastaville seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B yliopistollisen sairaalan silmätauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään Leberin perinnöllistä näköhermosurkastumaa sairastaville aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille, kun

  • näön heikkeneminen on alkanut enintään viisi vuotta ennen hoidon aloittamista.

Lausunnossa on sairautta ja näön heikentymistä koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa idebenonin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyt-tämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Lue lisää

Sivu päivitetty 20.6.2023