3058 Verisiguaatti

(I13, I50, I11.0, I97.1)

Verisiguaatti on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3058) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon sisätautien tai kardiologian yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään NYHA II–IV -luokan kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon lisälääkkeenä, kun

  • vajaatoimintaan liittyy alentunut sydämen vasemman kammion ejektiofraktio (enintään 40 %) ja
  • vajaatoiminnan paheneminen on vaatinut laskimonsisäistä lääkehoitoa edeltäneen 6 kuukauden aikana.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.


Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero  
Krooninen sydämen vajaatoiminta 201

Lue lisää