398 Iksatsomibi

(C90)

Muutos 1.7.2021

Iksatsomibista saa 1.7.2021 alkaen korvauksen myös toisen linjan hoidossa. Peruskorvauksen saa korvausoikeudella 398 ja erityiskorvauksen korvausoikeudella 1505.

Katso uudet peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset sivun alaosasta ja erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset sekä tiedote korvausoikeuden 1505 sivulta.

Iksatsomibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (398) myönnetään multippelin myelooman hoitoon seuraavin edellytyksin. Iksatsomibi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Iksatsomibin peruskorvausoikeus myönnetään multippelin myelooman hoitoon yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa aikuisille,

  • jotka ovat saaneet vähintään kahta aiempaa multippelin myelooman lääkehoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 117

Iksatsomibi (rajoitettu erityiskorvaus)

1505

1.7.2021 alkaen

398 Iksatsomibi

Iksatsomibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (398) myönnetään multippelin myelooman hoitoon seuraavin edellytyksin. Iksatsomibi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Iksatsomibin peruskorvausoikeus myönnetään multippelin myelooman hoitoon yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa aikuisille, jotka ovat saaneet vähintään

  • yhtä aiempaa multippelin myelooman lääkehoitoa, kuuluvat sytogeneettisesti suuren riskin potilaisiin ja joille bortetsomibia ei haittavaikutusten vuoksi voida käyttää, tai
  • kahta aiempaa multippelin myelooman lääkehoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää