363 Kritsotinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

363 Kritsotinibi

(C34, C83.34, D48.7)

Kritsotinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (363) myönnetään seuraavin edellytyksin. Kritsotinibi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon monoterapiana aikuisille, kun kasvain on

  • anaplastinen lymfoomakinaasi (ALK) –positiivinen tai
  • ROS1-positiivinen.

Peruskorvausoikeus myönnetään myös uusiutuneen tai refraktorisen systeemisen anaplastisen suurisoluisen lymfooman ja uusiutuneen tai refraktorisen leikkaukseen soveltumattoman tulehduksellisen myofibroblastituumorin hoitoon, kun

  • kasvain on anaplastinen lymfoomakinaasi (ALK) -positiivinen ja
  • potilas on hoitoa aloitettaessa 6-17-vuotias.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit117
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu130
Kritsotinibi (rajoitettu erityiskorvaus)169

Lue lisää

Sivu päivitetty 13.10.2023