3035 Pitolisantti ja solriamfetoli

(G47.4)

Pitolisantti ja solriamfetoli ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (3035) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon neurologian tai lastenneurologian yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään narkolepsian hoitoon aikuisille, kun

  • modafiniilille ei ole saatu riittävää hoitovastetta tai kun modafiniili ei sovi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia 214

Lue lisää