3050 Entrektinibi

(C00-C80, C97)

Entrektinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3050) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

NTRK-positiivisen kasvaimen hoidossa lääkärinlausunto B yliopistollisen sairaalan syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä. ROS1-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään monoterapiana kiinteiden kasvaimien hoitoon vähintään 12-vuotiaille, kun

  • kasvaimessa on todettu neurotrofisen tyrosiinireseptorikinaasin (NTRK) fuusiogeeni ja
  • sairaus on paikallisesti edennyt, metastasoitunut tai kun leikkaus todennäköisesti johtaa vakaviin haittoihin ja
  • potilasta ei ole aiemmin hoidettu NTRK:n estäjällä ja
  • tyydyttäviä hoitovaihtoehtoja ei ole.

Peruskorvausoikeus myönnetään myös edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon monoterapiana aikuisille, kun

  • kasvain on ROS1-positiivinen ja
  • potilasta ei ole aiemmin hoidettu ROS1:n estäjällä.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero  
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130

Lue lisää