3050 Entrektinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3050 Entrektinibi

(C00-C80, C97)

Entrektinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3050) myönnetään seuraavin edellytyksin. Entrektinibi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään monoterapiana kiinteiden kasvaimien hoitoon vähintään 12-vuotiaille, kun

  • kasvaimessa on todettu neurotrofisen tyrosiinireseptorikinaasin (NTRK) fuusiogeeni ja
  • sairaus on paikallisesti edennyt, metastasoitunut tai kun leikkaus todennäköisesti johtaa vakaviin haittoihin ja
  • potilasta ei ole aiemmin hoidettu NTRK:n estäjällä ja
  • tyydyttäviä hoitovaihtoehtoja ei ole.

Peruskorvausoikeus myönnetään myös edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon monoterapiana aikuisille, kun

  • kasvain on ROS1-positiivinen ja
  • potilasta ei ole aiemmin hoidettu ROS1:n estäjällä.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero  
Rintasyöpä115
Eturauhassyöpä116
Gynekologiset syövät128
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu130
Entrektinibi (rajoitettu erityiskorvaus)1538

Lue lisää