3049 Enkorafenibi (kolorektaalisyöpä)

(C18, C19, C20, C21 )

Enkorafenibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3049) myönnetään kolorektaalisyövän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään yhdistelmähoitoon setuksimabin kanssa etäpesäkkeistä kolorektaalisyöpää sairastaville aikuisille, kun

  • kasvaimessa on BRAF V600E –mutaatio ja
  • potilas on aiemmin saanut systeemistä lääkehoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Lääkeaine
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130
Binimetinibi ja enkorafenibi 1513

Lue lisää