391 Obetikoolihappo

(K74.3)

Obetikoolihappo on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (391) myönnetään primaarisen biliaarisen kolangiitin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B gastroenterologisia sairauksia hoitavasta erikoissairaanhoidon yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään primaarisen biliaarisen kolangiitin hoitoon aikuisille

  • yhdessä ursodeoksikoolihapon (UDCA) kanssa, kun vaste UDCA:lle ei ole riittävä, tai
  • monoterapiana, jos potilas ei siedä UDCA:ta.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa obetikoolihapon tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Sairaus Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 202

Lue lisää