3011 Tafamidiisi

(E85.1, G60.0)

Tafamidiisi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3011) myönnetään transtyretiinivälitteisen amyloidoosin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B yliopistollisen sairaalan neurologian yksiköstä, kun korvausoikeutta haetaan ensimmäisen kerran. Jatkohakemuksissa hyväksytään myös muun erikoissairaanhoidon neurologian yksikön antama lääkärinlausunto.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään transtyretiinivälitteisen amyloidoosin hoitoon aikuispotilaille, joilla on vaiheen 1 oireinen polyneuropatia (potilaalla on lieviä alaraajoihin rajoittuvia motorisia tai sensorisia oireita ja potilas kävelee itsenäisesti ilman apuvälineitä).

Lausunnossa on sairautta ja sen etenemistä koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoito- ja seurantasuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi. Korvausoikeuden jatkon edellytyksenä on, että potilaan oireinen polyneuropatia on edelleen vaiheessa 1.

Lue lisää