3020 Patiromeeri

(E87.5)

Patiromeeri on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3020) myönnetään hyperkalemian hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon nefrologian, sisätautien tai kardiologian yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään hyperkalemian hoitoon kroonista munuaissairautta sairastaville aikuisille, jotka käyttävät ACE:n estäjää tai angiotensiini II -reseptorin salpaajaa ja

  • joilla patiromeerihoitoa aloitettaessa munuaiskerästen suodatusnopeus (GFR) on 15-59 ml/min (munuaistaudin vaihe 3-4) ja
  • jotka eivät ole dialyysihoidossa ja
  • joille natriumpolystyreenisulfonaattihoito ei sovi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää