3020 Natriumsirkoniumsyklosilikaatti ja patiromeeri | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

3020 Natriumsirkoniumsyklosilikaatti ja patiromeeri

(E87.5)

Natriumsirkoniumsyklosilikaatti ja patiromeeri ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (3020) myönnetään hyperkalemian hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Krooniseen munuaissairauteen liittyvän hyperkalemian hoidossa lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Sydämen vajaatoimintaan liittyvän hyperkalemian hoidossa lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon nefrologian, sisätautien tai kardiologian yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä. Myös muun hoitavan lääkärin laatima B-lausunto hyväksytään, kun siihen on liitetty edellä mainittujen alojen erikoissairaanhoidon yksikön tai erikoislääkärin antama kirjallinen konsultaatiovastaus hoitosuunnitelmasta.

Lääketieteelliset edellytykset

Natriumsirkoniumsyklosilikaatin ja patiromeerin peruskorvausoikeus myönnetään hyperkalemian hoitoon kroonista munuaissairautta sairastaville aikuisille,

  • joilla hoitoa aloitettaessa munuaiskerästen suodatusnopeus (GFR) on 15-59 ml/min (munuaistaudin vaihe 3-4) ja
  • jotka käyttävät ACE:n estäjää tai angiotensiini II -reseptorin salpaajaa ja
  • jotka eivät ole dialyysihoidossa ja
  • joille natriumpolystyreenisulfonaattihoito ei sovi haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi.

Natriumsirkoniumsyklosilikaatin peruskorvausoikeus myönnetään hyperkalemian hoitoon myös sydämen vajaatoimintaa sairastaville aikuisille,

  • jotka käyttävät ACE:n estäjää tai angiotensiini II -reseptorin salpaajaa ja
  • jotka eivät ole dialyysihoidossa ja
  • joille natriumpolystyreenisulfonaattihoito ei sovi haittavaikutusten tai vasta-aiheiden vuoksi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää

Sivu päivitetty 10.1.2024