309 Nalmefeeni ja naltreksoni | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

309 Nalmefeeni ja naltreksoni

(F10, F11)

Nalmefeeni ja naltreksoni ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Naltreksonin peruskorvausoikeus (309) myönnetään opioidiriippuvuuden tai alkoholiriippuvuuden hoitoon ja nalmefeenin peruskorvausoikeus (309) alkoholiriippuvuuden hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B opioidiriippuvuuden hoitoyksiköstä tai alkoholiriippuvuuden hoitopaikasta.

Lääketieteelliset edellytykset

Opioidiriippuvuuden hoidossa naltreksonihoidon edellytetään olevan asianmukaisessa hoitoyksikössä järjestettyä. Korvattavuus edellyttää tällaisessa yksikössä aloitettua ja valvottua hoitoa ja siellä laadittua selkeän hoitosuunnitelman sisältävää B-lausuntoa. Asianmukaisina hoitoyksikköinä pidetään sairaanhoitopiirien asianomaisia toimintayksiköitä ja muita sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa mainittuja sekä näihin verrattavia yksiköitä.

Alkoholiriippuvuuden hoidossa nalmefeeni ja naltreksoni ovat korvattavia vain osana jatkuvaa psykososiaalista tukihoitoa käyttävää alkoholiriippuvuuden hoito-ohjelmaa. Hoidon ja tukihoidon edellytetään olevan järjestelmällisesti asianmukaisessa alkoholiriippuvuuden hoitopaikassa järjestettyä. Korvattavuus edellyttää tällaisessa hoitopaikassa laadittua B-lausuntoa, jossa on kuvattu suunniteltu hoito-ohjelma sekä kerrottu, missä ja miten hoito tukihoitoineen annetaan. Alkoholiriippuvuuden hoitopaikkana voi päihdehoitoon erikoistuneen yksikön lisäksi toimia myös esimerkiksi alkoholiriippuvuuden hoitoon perehtyneen terveyskeskus-, työterveys- tai yksityislääkärin vastaanotto, edellyttäen, että tukihoito on asianmukaisesti järjestetty. Tavallisesti tukihoito edellyttää mm. käyntejä hoitopaikassa esimerkiksi lääkärin, psykologin, sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän luona.

Korvausoikeus opioidi- tai alkoholiriippuvuuden hoitoon myönnetään kerralla enintään vuodeksi.

Lue lisää