3060 Daratumumabi

(C90)

 

Daratumumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3060) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään multippelin myelooman hoitoon

  • äskettäin todetun taudin hoitoon aikuisille, jotka soveltuvat autologiseen kantasolusiirtoon
    • yhdistelmänä bortetsomibin, talidomidin ja deksametasonin kanssa.
  • äskettäin todetun taudin hoitoon aikuisille, jotka eivät sovellu autologiseen kantasolusiirtoon
    • joko yhdistelmänä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa tai yhdistelmänä bortetsomibin, melfalaanin ja prednisonin kanssa.
  • aikuisille, jotka ovat saaneet vähintään yhtä aiempaa multippelin myelooman hoitoa
    • joko yhdistelmänä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa tai yhdistelmänä bortetsomibin ja deksametasonin kanssa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 117

Lue lisää