3018 Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste

(C18, C19, C20, C21)

Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3018) myönnetään kolorektaalisyövän hoitoon seuraavin edellytyksin. Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuispotilaille metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon,

  • kun potilasta on aiemmin hoidettu käytettävissä olevilla valmisteilla kuten fluoropyrimidiinejä, oksaliplatiinia ja irinotekaania sisältävillä solunsalpaajahoidoilla, VEGF-vasta-aineilla ja EGFR-vasta-aineilla tai kun tällaisen hoidon ei katsota sopivan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet

Sairaus tai lääkeaine

Korvausnumero

Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu

130

Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste (rajoitettu erityiskorvaus)

1506

Lue lisää