338 C1-esteraasin estäjä, ikatibantti, konestaatti alfa ja lanadelumabi

(D84.1, T78.3)

C1-esteraasin estäjä, ikatibantti, konestaatti alfa ja lanadelumabi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (338) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon perinnöllisen angioedeeman hoitoon perehtyneestä yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään perinnöllistä angioedeemaa (HAE) sairastaville potilaille.

C1-esteraasin estäjän, ikatibantin ja konestaatti alfan peruskorvausoikeus myönnetään

  • akuuttien angioedeemakohtausten hoitoon.

C1-esteraasin estäjän ja lanadelumabin peruskorvausoikeus myönnetään

  • vakavien ja toistuvien angioedeemakohtausten ehkäisyyn, kun potilaat eivät siedä suun kautta otettavia ehkäisyhoitoja tai suun kautta otettavat ehkäisyhoidot eivät anna heille riittävää suojaa tai toistuvat akuuttihoidot eivät ole heille riittäviä.

C1-esteraasin estäjän peruskorvausoikeus myönnetään myös

  • lääketieteellistä toimenpidettä edeltävään angioedeemakohtauksen ehkäisyyn.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Lue lisää