338 Berotralstaatti, C1-esteraasin estäjä, ikatibantti, konestaatti alfa ja lanadelumabi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

338 Berotralstaatti, C1-esteraasin estäjä, ikatibantti, konestaatti alfa ja lanadelumabi

(D84.1, T78.3)

Berotralstaatti, C1-esteraasin estäjä, ikatibantti, konestaatti alfa ja lanadelumabi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (338) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon perinnöllistä angioedeemaa hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään perinnöllistä angioedeemaa (HAE) sairastaville potilaille.
C1-esteraasin estäjän, ikatibantin ja konestaatti alfan peruskorvausoikeus myönnetään

  • akuuttien angioedeemakohtausten hoitoon.

Berotralstaatin, C1-esteraasin estäjän ja lanadelumabin peruskorvausoikeus myönnetään

  • vakavien ja toistuvien angioedeemakohtausten ehkäisyyn, kun potilaat eivät siedä suun kautta otettavia tavanomaisia ehkäisyhoitoja tai nämä hoidot eivät anna riittävää suojaa tai toistuvat akuuttihoidot eivät ole riittäviä.

C1-esteraasin estäjän peruskorvausoikeus myönnetään myös

  • lääketieteellistä toimenpidettä edeltävään angioedeemakohtauksen ehkäisyyn.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään viideksi vuodeksi.

Lue lisää