338 C1-esteraasin estäjä, ikatibantti ja konestaatti alfa

(D84.1, T78.3)

C1-esteraasin estäjä, ikatibantti ja konestaatti alfa ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (338) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon perinnöllisen angioedeeman hoitoon perehtyneestä yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

C1-esteraasin estäjän peruskorvausoikeus myönnetään perinnöllistä angioedeemaa (HAE) sairastaville potilaille

  • vakavien ja toistuvien angioedeemakohtausten ehkäisyyn, kun potilaat eivät siedä suun kautta otettavia ehkäisyhoitoja tai suun kautta otettavat ehkäisyhoidot eivät anna heille riittävää suojaa tai toistuvat akuuttihoidot eivät ole heille riittäviä, tai
  • lääketieteellistä toimenpidettä edeltävään angioedeemakohtauksen ehkäisyyn tai
  • akuuttien angioedeemakohtausten hoitoon.

Ikatibantin ja konestaatti alfan peruskorvausoikeus myönnetään perinnöllistä angioedeemaa (HAE) sairastaville potilaille akuuttien angioedeemakohtausten hoitoon.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa C1-esteraasin estäjän, ikatibantin tai konestaatti alfan tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti. Lausunnossa tulee myös kuvata, missä ja kenen valvonnassa hoito annetaan.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.

Lue lisää