3066 Roksadustaatti

(N18)

Tämä korvausoikeus voidaan myöntää 1.7.2022 alkaen

Roksadustaatista saa peruskorvauksen 1.7.2022 alkaen uudella korvausoikeudella 3066.

Roksadustaatti on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3066) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon nefrologian tai sisätautien yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään krooniseen munuaissairauteen liittyvän oireisen anemian hoitoon aikuisille, kun anemian muut syyt on poissuljettu.

Lausunnossa on sairautta ja sen oireita koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoi-tokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyt-tämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus Korvausnumero
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 137
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 138

Lue lisää