3047 Emisitsumabi (A-hemofilia, ei vasta-aineita)

(D66)

Emisitsumabi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3047) myönnetään A-hemofiliaa sairastaville potilaille seuraavin edellytyksin. Emisitsumabi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B yliopistollisen sairaalan hyytymishäiriöitä hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikea-asteista A-hemofiliaa (FVIII < 1 %) sairastavien potilaiden verenvuotoja ennaltaehkäisevään hoitoon, kun

  • potilaalla ei ole vasta-aineita hyytymistekijä VIII:lle ja
  • jatkuva estohoito hyytymistekijä VIII:lla ei onnistu tai se ei sovellu.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi.

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Krooniset hyytymishäiriöt 126
Emisitsumabi (A-hemofilia, ei vasta-aineita) (rajoitettu erityiskorvaus)  1520

 

Lue lisää