360 Bosutinibi

(C92.1)

Bosutinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (360) myönnetään seuraavin edellytyksin. Bosutinibi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään Philadelphia-kromosomipositiivista kroonista myelooista leukemiaa sairastaville aikuisille

  • ensilinjan hoitona sairauden kroonisessa vaiheessa, tai
  • kun potilas on aiemmin saanut hoitoa tyrosiinikinaasin estäjällä ja kun imatinibin, nilotinibin ja dasatinibin ei katsota olevan tarkoituksenmukaisia hoitovaihtoehtoja.

Lausunnossa on sairautta ja sen mahdollista aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 117
Bosutinibi (rajoitettu erityiskorvaus) 170

Lue lisää