324 Dasatinibi | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

324 Dasatinibi

(C91.0, C92.1)

Dasatinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (324) myönnetään eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin. Dasatinibi voi olla myös erityiskorvattavaa kuten rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuisille

  • kroonisessa, akseleraatio- tai blastikriisivaiheessa olevan kroonisen myelooisen leukemian hoitoon, kun aiempi hoito, imatinibi mukaan lukien, ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole sietänyt sitä
  • Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian ja lymfaattisen blastikriisivaiheen kroonisen myelooisen leukemian hoitoon, kun aiempi hoito ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole sietänyt sitä.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Muut tähän lääkeaineeseen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit117
Dasatinibi (rajoitettu erityiskorvaus)150

Lue lisää

Sivu päivitetty 20.6.2023

Mitä mieltä olet sivusta?