Depotplåster som innehåller granisetron | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Depotplåster som innehåller granisetron

Depotplåster som innehåller granisetron är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Grundersättning beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

För att påvisa att de medicinska villkoren för grundersättning för depotplåster som innehåller granisetron uppfylls krävs inget läkarutlåtande, utan en läkare ska under ’Särskild utredning’ på receptet ha antecknat ’Svårigheter att svälja’.

Medicinska villkor

Grundersättning för depotplåster som innehåller granisetron beviljas för att förebygga illamående och kräkningar hos vuxna patienter som får cytostatikabehandling som orsakar måttligt eller kraftigt illamående då patienterna på grund av svårigheter att svälja inte kan använda perorala medel mot illamående.

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2023