3083 Voklosporin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3083 Voklosporin

(M32)​​​​

Voklosporin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3083) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för nefrologi eller inre medicin inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av SLE-nefrit hos vuxna, i kombination med mykofenolatmofeti när

  • sjukdomen är aktiv och av klass III-V.

Grundersättning beviljas för oavbruten behandling med voklosporin i högst 36 månader.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024