3044 Kombinationsbehandling med ivakaftor och tezakaftor | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3044 Kombinationsbehandling med ivakaftor och tezakaftor

(E84)

Kombinationspreparat med ivakaftor och tezakaftor i kombination med ivakaftor är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (3044) beviljas på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet på ett universitetssjukhus som behandlar cystisk fibros, när rätt till ersättning söks första gången. Vid ansökan om fortsatt rätt till ersättning kan även ett läkarutlåtande från någon annan enhet inom den specialiserade sjukvården som behandlar cystisk fibros godkännas.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas patienter från 12 års ålder för kombinationsbehandling av cystisk fibros med ivakaftor och ett kombinationspreparat som innehåller ivakaftor och tezakaftor när patienterna är

  • homozygota för F508del-mutationen i CFTR-genen eller
  • heterozygota för F508del-mutationen i CFTR-genen och dessutom har någon av följande mutationer: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G eller 3849+10kbC→T.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här läkemedelssubstansen
SjukdomErsättningsnummer
Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna203

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2024