3011 Tafamidis | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3011 Tafamidis

(E85)

Tafamidis är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3011) beviljas för behandling av transtyretinamyloidos på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för kardiologi, neurologi eller inre medicin på ett universitetssjukhus när rätt till ersättning söks första gången. Vid ansökan om fortsatt rätt till ersättning kan ett läkarutlåtande från någon annan enhet för kardiologi, neurologi eller inre medicin inom den specialiserade sjukvården också godkännas.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av transtyretinamyloidos hos vuxna  

  • med symtomgivande polyneuropati i stadium 1 (patienten har lindriga motoriska eller sensoriska symtom i benen och kan gå självständigt utan hjälpmedel), eller
  • när symtombilden för kardiomyopati motsvarar NYHA-klass I–II.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom och sjukdomsprogression innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlings- och uppföljningsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst två år i taget. För fortsatt rätt till ersättning krävs att den symtomgivande polyneuropatin fortfarande befinner sig i stadium 1 eller att symtombilden för kardiomyopati motsvarar NYHA-klass I–III.

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023