3010 Midodrin | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

3010 Midodrin

(I95.1)

Midodrin är ett begränsat grundersättningsgillt läkemedel. Rätt till grundersättning (3010) beviljas för behandling av svår ortostatisk hypotoni på nedanstående villkor.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling av vuxna med svår ortostatisk hypotoni på grund av autonom dysfunktion när

  • alla behandlingsbara orsaker har uteslutits och
  • andra åtgärder och behandlingar är otillräckliga.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023